تاريخ : چهارشنبه هجدهم تیر 1393 | 3:44 | نویسنده : امین یعقوبی یکتا
با سلام

قابل توجه دوستانی که قصد تنظیم فصلهای پایان نامه خودرا دارند، فصل ها باید به ترتیب زیر باشند:

1.مقدمه

2.ادبیات موضوعی کار

3. کارهای پیشین  

4.روش پیشنهادی

5.پیاده سازی یا شبیه سازی

6.ارزیابی و نتیجه گیری

دوستان توجه کنند که خارج از این قاعده قابل قبول نمی باشد.

با آرزوی موفقیت برای همه شما دوستان عزیزتاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 | 17:13 | نویسنده : امین یعقوبی یکتا
این هفته روز جمعه 93/3/16 کلاس جناب آقای دکتر پارسا از 8 صبح تشکیل خواهد شد.تاريخ : پنجشنبه هشتم خرداد 1393 | 10:27 | نویسنده : امین یعقوبی یکتا
این هفته کلاسهای آقایان دکتر شیری و دکتر بشیری و دکتر پارسا و دکتر رافع (مباحث)تشکیل خواهد شد.تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393 | 9:21 | نویسنده : امین یعقوبی یکتا
این هفته کلاسهای آقایان دکتر پارسا و دکتر رافع(مباحث)و دکتر شیری و دکتر بشیری تشکیل خواهد شد.

روز یکشنبه 28اردیبهشت ساعت 9 صبح کلاس آقای دکتر رافع برای دانشجویانی که با ایشان سمینار دارند برگزار خواهد شد و ساعت14کلاس جبرانی سیستم عامل ایشان برگزار میشود.تاريخ : پنجشنبه هجدهم اردیبهشت 1393 | 10:19 | نویسنده : ایمان باجلان
با سلام

طبق هماهنگی به عمل آمده با دکتر فاضلی و آقای غفاری ، مقرر شد در روز پنج شنبه در ساعت 16.30بعد از کلاس دکتر فاضلی ، آقای غفاری شبیه ساز cloudsim را آموزش دهند.

با تشکر از آقای غفاری و دکتر فاضلیتاريخ : چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 | 17:13 | نویسنده : امین یعقوبی یکتا
کلاسهای شبکه پیشرفته (مشخصه 61)، سیستم عامل پیشرفته و روش تحقیق (واحد علوم تحقیقات) در تاریخهای 18و 19 اردیبهشت به شرح زیر است:

1- شبکه (مشخصه 61) از ساعت 9 صبح روز پنجشنیه شروع می شود. (ممکن است جناب دکتر چند دقیقه دیر برسند بنابر این کلاس را ترک نفرمایید)

2- سیستم عامل (مشخصه 62) از ساعت 14 و 30 دقیقه پنجشنبه آغاز میگردد.

3- روش تحقیق راس ساعت هشت صبح جمعه برگزار می گردد.

4- سیستم عامل (مشخصه 63) از ساعت 10 صبح جمعه شروع می شود. (این درس تکرار درس روز گذشته است).تاريخ : سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 | 16:41 | نویسنده : امین یعقوبی یکتا
این هفته کلاسهای آقایان دکتر فاضلی و دکتر پاطوقی و دکتر رافع(سیستم عامل) تشکیل خواهد شد.

کلاسهای جبرانی آقای دکتر پارسا روز چهارشنبه93/2/17  از 8صبح برگزار میشود.تاريخ : پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 8:35 | نویسنده : امین یعقوبی یکتا
کلاسهای شبکه پیشرفته و روش تحقیق  در تاریخهای 11و 12 اردیبهشت به شرح زیر است:

1- شبکه (مخصوص واحد علوم و تحقیقات) از ساعت 8 صبح روز پنجشنیه شروع می شود. (ممکن است جناب دکتر بشیری چند دقیقه دیر برسند بنابر این کلاس را ترک نفرمایید)

2- شبکه (واحد تحصیلات تکمیلی) از ساعت 14 و 20 دقیقه پنجشنبه آغاز میگردد.

3- روش تحقیق (واحد تحصیلات تکمیلی)راس ساعت12 ظهر پنچشنبه آغاز می شود. این کلاس ساعت 12 ظهر جمعه نیز تکرار می گردد.

4- شبکه (واحد تحصیلات تکمیلی) از ساعت 8 صبح روز جمعه شروع می شود. (این درس تکرار درس روز گذشته است).

موفق باشید.تاريخ : چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 | 10:47 | نویسنده : امین یعقوبی یکتا
این هفته کلاسهای آقایان دکتر پارسا و دکتر شیری و دکتر بشیری و دکتر رافع(مباحث پیشرفته) تشکیل خواهد شد.

تاريخ : چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 | 9:25 | نویسنده : امین یعقوبی یکتا
این هفته کلاسهای آقایان دکتر فاضلی و دکتر پاطوقی و دکتر رافع تشکیل خواهد شد.